Termeni de utilizare ai siteului Cupidon.ro

Acceptarea contractului de utilizare

Acest contract se aplică siteului gratuit CUPIDON.ro serviciilor şi conţinutului acestora.
Siturile, serviciile şi conţinutul CUPIDON vă sunt oferite condiţionat de acceptarea dvs fără nici o modificare a condiţiilor din prezentul contract. Neacceptarea acestor termeni implică neutilizarea siturilor din reţeaua CUPIDON şi a serviciilor oferite prin intermediul lor. Prin utilizarea sitului, indicaţi că acceptaţi să respectaţi "Termenii şi Condiţiile" noastre. CUPIDON., numită în continuare "Siteul", poate revizui aceşti Termeni oricând consideră necesar, făcând publice actualizările în această pagină. Vă rugăm să vizitaţi periodic această pagină pentru a citi "Termenii şi Condiţiile" deoarece acest document vă obligă legal. Folosirea în continuare a serviciilor siturilor din reţeaua CUPIDON reprezintă acceptarea modificărilor aduse prezentului contract.

Descrierea serviciilor
Pentru a utiliza oricare dintre serviciile noastre trebuie să dispuneţi de echipamentele necesare (calculator, modem, telefon, telefon mobil, etc.) precum şi de o conexiune la reţeaua Internet şi să plătiţi toate taxele asociate acestor servicii. CUPIDON nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, compania nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii infomaţiilor publicate sau existente pe siturile proprii. Veţi folosi informaţiile furnizate de siturile din reţeaua CUPIDON pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generată de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, acceptaţi că nu veţi da în judecată compania.

Siturile CUPIDON oferă utilizatorilor acces la o serie de servicii şi informaţii care includ, dar nu se limitează la: forumuri, servicii de vânzare-cumpărare, servicii de mică publicitate, servicii de promovare şi contact cu piaţa, conţinut editorial original sau preluat. Aceste servicii pot include şi publicitate, sub forme vizuale sau scrise, iar vizitarea siturilor de către dumneavoastră consitutie acceptarea acestui mod de prezentare.

Obligaţii la înregistrare


Pentru a folosi serviciile oferite de siturile CUPIDON, vă obligaţi să:
1) furnizaţi date adevarate, exacte şi complete despre dumneavoastră aşa cum este cerut de formularul de înregistrare al site-ului şi
2) menţineţi şi înnoiţi, atunci când situaţia o cere, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte şi complete. Dacă veţi furniza informaţii care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, CUPIDON are dreptul să suspende sau să desfiinţeze contul dumneavoastră şi să refuze toate încercările curente sau viitoare de folosire a siturilor CUPIDON.

Responsabilităţile utilizatorului

Ca utilizator sunteţi responsabil de propriile acţiuni precum şi de consecinţele pe care acestea le pot avea, în urma publicării materialelor pe care le încărcaţi, puneţi la dispoziţie în mod public pe contul pus la dispoziţie de companie.Vă obligaţi să nu faceţi următoarele lucruri:
a) să publicaţi material cu drept de autor, dacă nu sunteţi autorul sau dacă nu aveţi permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;
b) să publicaţi materiale obscene, defăimătoare, de ameninţare sau răuvoitoare faţă de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică;
c) să publicaţi o imagine sau o afirmaţie explicit sexuală;
d) să publicaţi materiale care conţin viruşi, viermi sau alte programe cu intenţia de a distruge orice sistem sau informaţie;
e) încărca, posta, difuza sau transmite în alt mod orice conţinut pentru care nu aveţi dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiţii, sub orice sistem juridic, românesc sau străin, relaţii contractuale sau de încredere (cum sunt informaţiile confidenţiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sau dezvăluite ca parte a relaţiilor de serviciu sau aflate sub incidenţa acordurilor de confidenţialitate);
f) încărca, posta, difuza sau transmite în alt mod orice tip de publicitate, materiale promoţionale, "junk mail", "spam", scrisori în lanţ, scheme piramidale, sau orice altă formă de solicitări, cu excepţia porţiunilor din serviciu care sunt formate cu acest scop;
g) avea adrese multiple în cadrul site-ului care se aseamănă sau care sunt create pe aceeaşi temă;
h) promova sau furniza informaţii despre modul de derulare a activităţilor ilegale, promova rănirea fizică sau verbală împotriva oricărui grup sau persoană, sau pentru a promova orice act de cruzime faţă de animale. Aceasta poate include, dar nu este limitat, a furniza informaţii despre modul de a fabrica, achiziţiona sau asambla bombe, grenade sau alte tipuri de arme şi crearea de site-uri "crush";
CUPIDON nu garantează credibilitatea, acurateţea informaţiilor publicate de către utilizatori sau nu girează vreo părere exprimată de către utilizatori.

CUPIDON acţionează ca un factor pasiv în distribuţia online şi publicarea informaţiilor furnizate de către utilizatori şi nu are obligaţia de a verifica în avans materialul publicat de către utilizatori, decât în situaţiile în care specifică în mod explicit acest lucru. Dacă i se solicită de către un utilizator, compania poate investiga şi verifica afirmaţiile şi poate hotărî dacă informaţiile respective trebuie îndepărtate sau nu. CUPIDON nu răspunde în faţa utilizatorilor sitului în cazul unor asemena situaţii.CUPIDON îşi rezervă dreptul de a îndepărta asemenea utilizatori şi de a le interzice accesul pe site datorită încălcării termenilor şi a condiţiilor sau a legii, sau îşi rezervă dreptul de a îndepărta informaţiile abuzive sau ilegale.CUPIDON îşi poate asuma acţiuni sau măsuri în privinţa utilizatorului sau împotriva informaţiilor înregistrate de către acesta. Prin introducerea materialului în orice segment public sau privat de pe site, incluzând forumurile, concursurile sau camerele de chat îi garantaţi firmei CUPIDON dreptul continuu, irevocabil (incluzând drepturile morale) şi licenţa de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui sau de a comunica în public conţinutul (în întregime sau parţial), la scară internaţională sau de a-l încorpora în alte lucrări de orice formă, în mass-media sau în tehnologia cunoscută sau care urmează să se dezvolte în viitor. De asemenea, permiteţi oricărei persoane care este abonată să acceseze, să vizualizeze, să stocheze sau să reproducă asemenea materiale în scopuri personale. Supus celor menţionate înainte, posesorului unui astfel de material publicat pe site îşi menţine orice drepturi care ar putea deriva de aici.

Apreciem mesajele clienţilor noştri şi venim în întâmpinarea comentariilor dumneavoastră cu privire la serviciile noastre. Vă atenţionăm că politica noastră nu ne permite să acceptăm sau să ţinem cont întotdeauna de ideile creative, sugestii, invenţii sau materiale, altele decât cele solicitate de noi în mod expres.

Informaţii pentru utilizatori
În momentul în care vă înregistraţi pe site, vi se vor cere anumite informaţii incluzând o adresă de e-mail validă. Pe lângă termenii şi condiţiile care vor fi reglementate în politica site-ului, dumneavoastră înţelegeţi şi acceptaţi faptul că CUPIDON poate divulga unei terţe persoane anumite informaţii conţinute în cererea dumneavoastră de înregistrare.
CUPIDON nu va divulga unei terţe persoane numele, adresa , adresa de e-mail sau numărul dumneavoastră de telefon fără consimţămăntul dumneavoastră, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege când comunicarea acestor informaţii este necesară.
CUPIDON îşi rezervă dreptul de a vă oferi serviciile şi produsele unui terţ, bazându-se pe datele menţionate în înregistrarea dumneavoastră în orice moment după ce aceasta a avut loc; asemenea oferte pot fi făcute de către CUPIDON sau de către un terţ implicat.

Contul, parola şi securitatea datelor
Sunteţi răspunzători de păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor şi a parolei dumneavoastră. Veţi fi răspunzători de utilizarea înregistrării dumneavoastră, indiferent dacă utilizarea se face cu sau fără voia dumneavoastră. Sunteţi de acord să sesizaţi CUPIDON în legătură cu orice utilizare neautorizată a parolei şi a înregistrării dumneavoastră. Sunteţi de asemenea de acord să folosiţi butonul de ieşire din contul dvs când doriţi să părăsiti site-ul. Compania nu va fi răspunzătoare pentru nici o pagubă morală sau materială provocată prin nerespectarea acestei prevederi de către dvs.
CUPIDON, în cazul în care consideră de cuviinţă, vă poate bloca parola, utilizarea serviciilor sau folosirea oricăror altor servicii ale sale de care beneficiaţi, sau să scoată şi să şteargă orice material din cadrul serviciilor, pentru orice motiv. CUPIDON poate de asemenea, oricând doreşte şi fără a da socoteală, întrerupe furnizarea serviciilor, sau a unei părţi a lor, cu sau fără nici o notificare prealabilă.

Orice încetare a accesului dumneavoastră la serviciile CUPIDON, conform oricărei reguli din prezentul Regulament, poate fi efectuată fără o avertizare anticipată, şi luaţi la cunoştinţă şi sunteţi de acord că CUPIDON poate dezactiva sau şterge imediat contul dumneavoastră din cadrul site-urilor CUPIDON şi toate informaţiile în legătură cu acesta şi/sau să interzică orice acces ulterior la serviciile CUPIDON. Mai mult, CUPIDON nu va fi răspunzătoare faţă de dumneavoastră sau orice terţă parte în orice mod, pentru interzicerea şi/sau ştergerea contului şi a accesului la serviciile puse la dispoziţie prin intermediul CUPIDON.

Utilizarea materialelor
CUPIDON vă autorizează să vizualizaţi şi să faceţi download la o singură copie a materialelor de pe siturile CUPIDON (situl web) doar în scopuri personale şi pentru uz necomercial. Conţinutul acestor situri, textele, grafica, fotografiile, software-ul precum şi alte materiale sunt protejate de legea dreptului de autor. Întregul material este proprietatea CUPIDON. Compilaţia (adică adunarea şi rearanjarea) conţinutului acestui site web este dreptul exclusiv al CUPIDON, drept protejat de legile în vigoare. Folosirea neautorizată a materialului reprezintă o încălcare a legii dreptului de autor sau a altor legi. Nu aveţi permisiunea de a vinde sau a modifica materialul, a-l expune public, a-l distribui sau a-l folosi în orice alt mod, în scopuri publice sau comerciale.
Proprietatea informaţiilor publicate pe siturile CUPIDON

CUPIDON nu va pretinde un drept de proprietate asupra materialelor pe care le furnizaţi companiei (inclusiv observaţiile şi sugestiile) sau pe care le postaţi, încărcaţi sau trimiteţi oricărui site al CUPIDON. Totuşi, transmiţând aceste materiale, dvs sunteţi de acord să acordaţi CUPIDON permisiunea de a utiliza materialele inclusiv să le: copieze, distribuie, transmită, publice, reproducă, modifice şi să traducă; de a menţiona numele dvs în legatură cu materialul pe care l-aţi transmis; şi dreptul de a cesiona la rândul ei toate aceste drepturi oricărui partener CUPIDON S.R.L..
Nu se vor pretinde şi nici acorda nici un fel de compensaţii pentru utilizarea materialului în felul arătat mai sus. Compania nu are obligaţia de a posta pe site sau folosi în orice mod materialul furnizat de dvs; compania are de asemenea dreptul să şteargă materialul dvs în orice moment şi fără a avea nevoie de un motiv în acest sens.

Publicitate pe site-urile CUPIDON
CUPIDON rulează campanii publicitare şi promoţii în cadrul siturilor sale. De asemenea, în cadrul sitului "Cupidon.ro", CUPIDON oferă servicii de tip comunitate.
Participarea în promoţii ale companiilor prin intermediul siturilor, inclusiv plăţi sau livrări ale unor bunuri sau servicii şi orice alte condiţii, termene, garanţii sau reprezentări asociate cu astfel de relaţii sunt numai în responsabilitatea dumneavoastră şi a acestor companii. CUPIDON nu este răspunzătoare şi nu va fi trasă la răspundere pentru orice pierdere sau prejudiciu de orice fel, rezultat din astfel de relaţii sau rezultat din prezenţa unor astfel de companii în cadrul campaniilor publicitare ale site-urilor CUPIDON.
Prin agrearea termenilor prezentului Contract acordaţi dreptul CUPIDON de a vă trimite periodic e-mail-uri cu informaţii sau oferte speciale.

Legături către alţi furnizori de informaţii sau servicii
Site-rile CUPIDON pot furniza, sau terţe părţi pot furniza legături (link-uri) către alte site-uri World Wide Web sau alte resurse. Deoarece CUPIDON nu are nici un control asupra acesor situri sau resurse, luaţi cunoştinţă şi sunteţi de acord că firma CUPIDON nu este responsabilă de disponibilitatea acestora, nu garantează şi nu este responsabilă pentru nici un conţinut, publicitate, produse sau alte materiale de pe sau disponibile pe aceste siteuri sau resurse.
Mai mult, recunoaşteţi şi sunteţi de acord că CUPIDON nu va fi responsabilă sau pasibilă de a plăti despăgubiri, direct sau indirect pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informaţiile furnizate de un asemenea conţinut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de siteuri sau resurse.

Limitarea responsabilităţii
Deoarece nu suntem şi nu putem fi implicaţi în relaţiile directe dintre utilizatori şi deoarece nu putem controla comportamentul utilizatorilor CUPIDON, în eventualitatea unei dispute cu unul sau mai mulţi utilizatori, CUPIDON (prin agenţii, administratorii şi angajaţii săi) este absolvită de orice răspundere sau despăgubire (directă sau indirectă) de orice fel şi de orice natură, cunoscută sau necunoscută, suspectată sau nu, dezvaluită sau nu, ivită în vreun mod care are legatură cu disputele.
CUPIDON nu are obligaţia legală de a controla informaţiile oferite de alţi utilizatori, disponibile pe site. Informaţiile altor persoane pot fi neplăcute, vătămătoare sau inexacte. CUPIDON nu îşi asumă veridicitatea şi exactitatea materialului postat de dumneavoastră pe site. Dumneavoastră luaţi cunoştinţe şi sunteţi de acord cu faptul că sunteţi singurul responsabil pentru forma, conţinutul sau exactitatea materialului conţinut sau plasat de dumneavoastră pe site.

Afirmaţi în mod expres că aţi luat cunoştinţă şi sunteţi de acord că CUPIDON nu va fi răspunzătoare pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la: nerealizare de profit, posibilităţii de folosire, date sau alte pagube (chiar dacă CUPIDON a fost înainte informată de posibilitatea apariţiei unor asemenea pierderi), rezultând din:
a) utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor site-urilor CUPIDON
b) acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor dumneavoastră
c) declaraţii sau acţiuni a oricprei terţe părţi asupra serviciilor site-urilor CUPIDON
d) orice altă problemă legată de serviciile site-ului.
Declaraţi în mod expres că înţelegeţi şi că sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii:
a) utilizarea serviciilor/siturilor CUPIDON se face pe propria răspundere. Serviciile sunt furnizate pe principiul "aşa cum sunt" sau "aşa cum sunt disponibile"
b) CUPIDON nu oferă nici o garanţie că:
1) serviciile vor împlini toate cerinţele dumneavoastră;
2) serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
3) rezultatele ce se vor putea obţine din folosirea site-urilor CUPIDON şi a serviciilor puse la dispoziţie vor fi corecte sau de încredere;
4) orice eroare de program va fi corectată;
c) Orice material descărcat sau obţinut în alt fel prin utilizarea serviciilor puse la dispoziţie de CUPIDON se află astfel la discreţia dumneavoastră şi poate fi folosit doar pe riscul propriu şi veţi fi singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate computerului de pe care accesaţi site-ul sau alte pierderi de date ce pot rezulta din descărcarea acestui tip de conţinut.

Prevederi finale

Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, Utilizatorul are dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care il privesc si sa solicite stergerea datelor. Atentie: Prin stergerea profilului din rubrica Setari, aici Sterge profilul, el devine invizibil, inactiv si supendat. Ulterior, in caz ca va razganditi, puteti reactiva profilul in decurs de maxim 6 luni, reincercand sa va conectati cu adresa de mail si parola folosita la inscrierea. Puteti solicita oricand stergerea totala a datelor introduse cu ocazia inscrierii pe site, fara posibilitatea de a le reactiva, redactand o cerere in scris in acest sens, datata si semnata pe care o veti trimite prin posta la adresa administratorul site-ului: Matrimo S.R.L. ,cu sediul in str. Pancesti 387, Sascut, 607523, Bacau. Utilizatorii inteleg si accepta ca stergerea datelor lor personale de catre Matrimo SRL va fi urmata de stergerea definitiva a contului lor din sistem si de imposibilitatea de a accesa Serviciul oferit de catre Administratorul Site-ului, in baza inscrierii facute anterior.


Dacă vreo prevedere din acest capitol "Termeni şi condiţii" este considerată invalidă de către forurile legale competente, invaliditatea unei asemenea prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale "Termeni şi condiţii", acestea rămânând în vigoare. Aceşti "Termeni şi condiţii" constituie în întregime un acord încheiat între dumneavoastră şi CUPIDON în privinţa utilizării siturilor CUPIDON. Aceste condiţii pot fi modificate de noi la anumite intervale, fără o anunţare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor. Puteţi citi cea mai recentă versiune a acestor condiţii oricând, accesând această pagină. Pentru a sugestii, propuneri sau reclamatii folositi rubrica Contact.


Prezentul acord constituie unica convenţie dintre dumneavoastră şi CUPIDON şi reglementează folosirea de către dumneavoastră a serviciilor site-ului CUPIDON.RO, impunăndu-se în faţa oricărui acord precedent dintre dumneavoastră şi CUPIDON sau siturile sale (inclusiv dar nu limitat la o versiune precedentă a Regulamentului). Puteţi de asemenea fi supuşi unei alte versiuni a Regulamentului care se poate aplica atunci când folosiţi alte servicii CUPIDON sau ale partenerilor săi, conţinut al oricărei terţe părţi, sau software a oricărui terţ. Regulamentul şi relaţiile dintre utilizatori şi CUPIDON vor fi guvernate de legile aplicabile în România. (Actualizata 20 aprilie 2017).