Casatoria civila se incheie / oficiaza de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale, primaria in a carei raze administrativ teritoriala in are domiciliul (resedinta) unul dintre viitori soti. Conform anexei 23 din Metodologia de aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila, aprobata prin H.G.R. nr. 64/2011, declaratia de casatorie se face personal, de catre viitorii soti, in scris, la primaria locului de domiciliu sau de resedinta al unuia dintre viitorii soti. In declaratia de casatorie, viitorii soti vor mentiona regimul matrimonial ales, ei pot alege intre:  1. Regimul comunitatii legale;  2. Regimul separatiei de bunuri;  3. Regimul comunitatii conventionale. Daca viitorii soti stabilesc un alt regim matrimonial decit cel al comunitatii legale acestia vor prezenta conventia matrimoniala autentificata de catre un notar public.

In declaratia de casatorie, viitorii soti vor declara ca nu exista niciun impediment legal la casatorie si vor mentiona numele de familie pe care il vor purta in timpul casatoriei, conform dispozitiilor articolului 282 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, precum si regimul matrimonial ales. In situatia in care viitorii soti stabilesc un alt regim matrimonial decat cel al comunitatii legale, vor prezenta o fotocopie a conventiei matrimoniale, autentificata de catre notarul public.

 

Odata cu declaratia de casatorie, viitorii soti prezinta la starea civila, urmatoarele acte:
- Documentul cu care se face dovada identitatii, in original si in copie;
- Certificatul de nastere, in original si in copie;
- Documente, in original si in copii, traduse si legalizate ori certificate de ofiterul de stare civila din care sa rezulte desfacerea casatoriei anterioare, daca este cazul;
- Chitanta doveditoare privind achitarea taxei de timbru de 2 lei, achitata de fiecare dintre soti, la orice birou al Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale.
- Certificatul medical prenuptial (privind starea sanatatii) este valabil 14 zile de la data emiterii pana la data casatoriei si trebuie sa contina parafa si semnatura medicului si mentiunea expresa SE POATE CASATORI. Nu se admit certificate cu modificari sau stersaturi.

Casatoria civila se va putea oficia dupa 10 zile, respectiv intre a 11-a si a 14-a zi de la data depunerii actelor in care se cuprind atat ziua cand a fost facuta declaratia, cat si ziua in care se oficiaza casatoria. Casatoria civila se poate oficia si inaintea implinirii termenului de 10 zile pentru motive temeinice, cu incuviintarea primarului localitatii.

Dovada identitatii se face cu urmatoarele acte:
- Pentru cetatenii romani – buletinul de identitate, cartea de identitate provizorie sau pasaportul cetateanului roman care are stabilit domiciliul in strainatate;
- Pentru cetatenii Uniunii Europene sau Spatiului Economic European – documentul de identitate sau pasaportul emis de statul apartinator;
- Pentru apatrizi – pasaportul emis in baza Conventiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, insotit de permisul de sedere permanenta si temporara, dupa caz;
- Pentru cetatenii statelor terte – pasaportul emis de statul ai caror cetateni sunt, in care sa fie aplicata viza de intrare pe teritoriul Romaniei; viza sa fie valabila;
- Pentru cetatenii carora li s-a acordat o forma de protectie in Romania – documentul de calatorie emis in baza Conventiei de la Geneva din 1951 sau, dupa caz, documentul de calatorie pentru strainii care au obtinut protectie subsidiara – protectie umanitara conditionata si legitimatia eliberata de O.R.I.;
- Pentru cetatenii solicitanti de azil in Romania – pasaportul emis de statul ai caror cetateni sunt, insotit de documentul temporar de identitate.

Urmatoarele categorii de acte nu sunt valabile pentru incheierea casatorie pe teritoriul Romaniei:
- documentul temporar de identitate, pentru solicitantii de azil, care are inscrisa mentiunea "identitate declarata";
- documentul care face dovada statutului de tolerat;
- decizia de returnare.

Dovada desfacerii casatoriei anterioare (divort) se face cu urmatoarele acte:
- sentinta de divort, in copie legalizata de instanta care a pronuntat-o, ramasa definitiva;
- certificatul de divort emis de birouri notariale sau primarii.
 

Dovada incetarii casatoriei anterioare se face cu certificatul de deces al fostului sot, la care se anexeaza si certificatul de casatorie.


Situatii particulare intalnite la casatoria civila:

1. In cazul in care viitorii soti sunt cetateni romani cu domiciliu in strainatate, acestia se vor legitima cu pasaportul aflat in termenul de valabilitate, iar unul dintre viitorii soti va prezenta si cartea de identitate provizorie prin care sa faca dovada formei de sedere in localitatea in care se va incheia casatoria civila.

Cand viitorii soti au locul nasterii in Romania, iar din confruntarea datelor inscrise in certificatul de nastere rezulta ca au intervenit modificarii in statutul civil (casatorii, divorturi, schimbari de nume etc.), se procedeaza mai intai la inscrierea pe marginea actului de nastere a mentiunilor referitoare la modificarile intervenite, dupa care se primeste declaratia de casatorie.

2. In cazul casatoriei unui cetatean strain, alaturi de documentele enumerate anterior, este necesar sa se prezinte si urmatoarele documente:
- dovada eliberata de misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera ale tarilor ai caror cetateni sunt, din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile de fond, cerute de legea lor nationala, pentru incheierea casatoriei;
- declaratia autentificata de un notar public, din care sa rezulte ca sotul cetatean strain nu cunoaste niciun motiv de natura legala care sa impiedice incheierea casatoriei;
- cetatenii statelor, cu care Romania a incheiat tratate, conventii sau acorduri de asistenta juridica in materie de stare civila, pot prezenta in locul dovezilor emise de reprezentantele diplomatice, documente eliberate de autoritatile competente ale statului de cetatenie, datate recent – maximum 3 luni de la emitere-, ori care au prevazut, in continut, termenul de valabilitate;
- cetatenii statelor care nu au misiune diplomatica ori oficiu consular acreditat in Romania si care sunt in imposibilitatea de a obtine dovada, pot prezenta o declaratie data pe propria raspundere, autentificata de un notar public, din care sa rezulte ca viitorul sot, cetatean strain sau apatrid, nu este casatorit si indeplineste conditiile de fond cerute de legea sa nationala pentru incheierea casatoriei in Romania.
- procesul-verbal incheiat impreuna cu interpretul autorizat, in cazul incheierii casatoriei intre persoane care nu cunosc limba romana sau intre surdo-muti; Asadar, daca cetateanul strain nu este cunoscator al limbii romane, este obligatorie prezenta unui traducator autorizat de Ministerul Justitiei la depunerea actelor si in ziua oficierii casatoriei.

Documentele prezentate de cetatenii straini (certificatele de nastere, sentintele de divort), eliberate de statele ai caror cetateni sunt, impreuna cu traducerile (daca nu sunt facute in Romania), vor fi legalizate, dupa cum urmeaza:
a) Documentele eliberate de institutii ale statelor semnatare ale Conventiei de la Haga din 05.10.1961 se apostileaza;
b) Documentele eliberate de statele cu care Romania a incheiat tratate/conventii/acorduri de asistenta judiciara sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice alta formalitate;
c) Documentele care nu se regasesc in una din situatiile prevazute anterior, se supralegalizeaza, in conformitate cu prevederile art. 162 din Legea nr. 105/1992, cu completarile ulterioare. Procedura supralegalizarii documentului presupune existenta a trei stampile pe originalul documentului prezentat, dupa cum urmeaza: stampila aplicata de autoritatea emitenta a actului, conform procedurii stabilite de statul de origine, stampila misiunii diplomatice a Romaniei din statul de origine sau misiunea diplomatica a statului de origine din Romania; stampila Ministerului Afacerilor Externe din Romania – Directia Relatii Consulare, cu sediul in Aleea Alexandru nr. 24.

Tipuri de documente eliberate de autoritatile locale competente, conform notificarilor primite de la reprezentantele diplomatice straine acreditate in Romania:
1. Cetateanul elvetian va prezenta numai un document eliberat de autoritatile elvetiene numit "Certificat de capacitate matrimoniala", apostilat conform Conventiei de la Haga;
2. Cetateanul ceh va prezenta "Certificatul de Stare Civila", eliberat de oficiile de stare civila din Rep. Ceha;
3. Cetatenii germani fac dovada indeplinirii conditiilor de fond, cerute de legea lor nationala prin "Certificatul de capacitate de casatorie" eliberat de oficiile de stare civila din Germania, apostilat, insotit de o traducere legalizata;
4. Cetatenii moldoveni vor prezenta certificatul de stare civila emis de organele de stare civila ale Ministerului Dezvoltarii Informationale al Rep. Moldova sau certificatele de stare civila emise de functionarii consulari ai misiunii diplomatice si consulare ai Rep. Moldova, in colaborare cu institutia susmentionata;
5. Cetatenii Ucrainei prezinta o declaratie pe proprie raspundere, legalizata de catre reprezentantul diplomatic, oficiul consular al Ucrainei sau notar, prin care se confirm ca persoana in cauza nu este casatorita;
6. Cetatenii olandezii care fac dovada sederii pe teritoriul Romaniei cu un document emis de catre Oficiul Roman pentru Imigrari, vor depune la dosarul de casatorie declaratie notariala pe propria raspundere, din care sa rezulte ca nu au o alta casatorie incheiata si nedesfacuta;
7. Cetatenii din Bosnia si Hertegovina, vor prezenta certificatul de cutuma eliberat de autoritatile locale;
8. Cetatenii israelieni vor prezenta extrasul de inregistrare de stare civila sau extrasul din evidentele populatiei, ambele fiind eliberate de Ministerul de Interne.

 

La data oficierii casatoriei civile, viitorii soti si cei doi martori trebuie sa prezente actul de identitate original valabil, nicidecum copie xerox, permis auto, pasaport, etc.

- Actul de casatorie se semneaza in clar de catre soti, cu numele de familie pe care au convenit sa il poarte in timpul casatoriei, de cei doi martori si de catre ofiterul de stare civila.
- Sotii aflati la prima casatorie, nu mai beneficiaza de sprijinul financiar acordat in trecut la constituirea familiei, in cuantum de 200 de euro.(conform prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vedere restabilirii echilibrului bugetar).
- La oficierea casatoriei actul de identitate al sotului care isi schimba numele va fi invalidat urmand a fi preschimbat in termen de 15 zile. Celor care doresc sa calatoreasca in strainatate imediat dupa oficierea casatoriei si au actul de identitate invalidat le recomandam sa solicite informatii suplimentare de la institutiile abilitate.
- Nu se percepe taxa pentru oficierea casatoriei in zilele lucratoare. Taxa de casatorie in zilele nelucratoare este 74 lei pentru ziua de sambata sau 194 lei pentru ziua de duminica se achita la casieria din incinta sediului Serviciului de stare civila.

 

B. In strainatate : Oficierea casatoriei la consulat & ambasada

In conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) al Legii nr.119/1996, sefii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare de cariera ale Romaniei pot incheia casatorii, daca aceasta este in concordanta cu legislatia tarii in care sunt acreditati si daca cel putin unul dintre viitorii soti, cetateni romani, are domiciliul sau resedinta in circumscriptia consulara a misiunii diplomatice ori a oficiului consular. Incheierea casatoriei la misiunile diplomatice si oficiile consulare din strainatate, este supusa taxelor consulare, care se platesc de solicitanti la ambasada sau la consulatul competent. Pentru informatii suplimentare privind cuantumul taxelor consulare, va recomandam sa accesati pagina de internet a misiunii romanesti din tara respectiva.

Noul Cod Civil prevede ca „viitorii soti pot alege ca regim matrimonial: comunitatea legala, separatia de bunuri sau comunitatea conventionala”.

Art. 329 din Codul Civil stipuleaza ca „alegerea unui alt regim matrimonial decat cel al comunitatii legale se face prin incheierea unei conventii matrimoniale” la un notar roman, care va trebui prezentata consului la depunerea declaratiei de casatorie

Totodata Codul Civil stabileste ca „legea aplicabila regimului matrimonial este legea aleasa de soti”. „Ei pot alege:

a) legea statului pe teritoriul caruia unul dintre ei isi are resedinta obisnuita la data alegerii;

b) legea statului a carui cetatenie o are oricare dintre ei la data alegerii;

c) legea statului unde isi stabilesc prima resedinta obisnuita comuna dupa celebrarea casatoriei.”

La celebrarea casatoriei viitorii soti isi vor da consimtamantul in prezenta a doi martori care se vor legitima cu pasapoarte sau carti de identitate romanesti. Casatoria se poate incheia dupa 10 zile de la afisarea declaratiei de casatorie, dar nu mai tarziu de 30 de zile.de la afisare. Persoanele care doresc sa incheie o casatorie civila la Ambasada trebuie sa contacteze sectia consulara telefonic, prin e-mail sau fax , in vederea programarii. Cetatenii romani care doresc oficierea casatoriei in cadrul Consulatului vor depune o cerere scrisa la ghiseu.

Dosarul pentru oficierea casatoriei civile contine obligatoriu (prezentate in original + 2 fotocopii):

-certificate de rezidenta permanenta pe teritoriul tarii respective
-certificate de nastere (sa nu fie plastifiate sau deteriorate – rupte sau lipite )
-buletine/carti de identitate valabile sau pasapoarte valabile
-sentinta de divort definitiva si irevocabila/ certificatul de deces al fostului sot/sotii si certificatul de casatorie anterior, daca este cazul
-certificate medicale prenuptiale in care sa fie precizat „apto/a para contraer matrimonio”, legalizate cu apostila de la Haga si traduse in limba romana.

Certificatele medicale prenuptiale se pot obtine de la medicul de familie din Romania sau din tara respectiva. In cazul in care prezentati certificatele medicale de la medicul de familie din Romania, acestea nu mai trebuie legalizate si nici traduse.

In cazul in care prezentati certificate medicale de la medicul de familie din Spania (Certificado Medico Oficial - culoare galbena), acestea vor trebui legalizate dupa cum urmeaza: la Colegiul medicilor de care apartine medicul, apoi la Colegiul General al Medicilor din Madrid si apoi se va obtine Apostila de la Haga la Tribunalul Superior de Justitie din Madrid. Dupa obtinerea tuturor acestor legalizari, certificatele medicale vor trebui traduse si legalizate. Certificatele medicale prenuptiale sunt valabile doar 14 zile, incepand cu data emiterii si pana la oficierea casatoriei.

 

In cazul casatoriei la consulat, cu un cetaten strain, acesta trebuie sa prezinte urmatoarele acte:

a) certificatul sau permisul de rezidenta legala pe teritoriul tarii respective

b) actul cu care se face dovada identitatii, in termen de valabilitate (pasaport ) – original + 2 fotocopii

b) certificatul de nastere, legalizat si tradus – original + 2 fotocopii

c) certificatul medical privind starea sanatatii, intocmit pe formular-tip, care trebuie sa poarte numarul de inregistrare, data certa, stampila unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului; si trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana se poate casatori „apto/a para contraer matrimonio”; certifícatele medicale emise de institutii medicale in strainatate pentru uzul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei trebuie sa contina toate rubricile, sa fie legalizate cu apostila si traducerea legalizata in limba romana – original + 2 fotocopii

d) certificatul de cutuma eliberat de misiunea diplomatica a tarii de origine pentru sotul cetatean strain, tradus si legalizat– original + 2 fotocopii

e) documente, din care sa rezulte desfacerea casatoriei anterioare, daca este cazul (sentinta de divort definitiva si irevocabila, cerificatul de divort sau certificatul de nastere cu mentiune de casatorie si de desfacere a acesteia, certificatul de casatori si certificatul de deces al fostului sot) – original + 2 copii.

1) Documentele cu care se face dovada identitatii trebuie sa fie valabile atat la data depunerii declaratiei de casatorie, cat si la data oficierii casatoriei.

2) Toate documentele cetateanului strain trebuie apostilate (daca tara de origine este semnatara a Conventiei de la Haga din 5 octombrie 1961) sau supralegalizate (legalizate la Ministerul de Externe al tarii de origine si apoi supralegalizate la Ministerul de Externe din Romania sau la Ambasada Romaniei din tara de origine a cetateanului strain). Cetatenii straini care provin din state cu care Romania a incheiat tratate/conventii/acorduri de asistenta judiciara sunt scutiti de supralegalizare, apostilare sau orice alta formalitate.

3) Documentele in limba straina trebuie traduse in limba romana si legalizate. Traducerile din alta limba straina decat limba tarii se pot realiza de catre un traducator autorizat de Ministerul de Justitie din Romania, de un traducator autorizat de Ministerul Afacerilor Externe din tara respectiva, cazuri in care este nevoie de legalizarea semnaturii traducatorului. Traducerile din limba tarii respective se realizeaza la consulat, caz in care nu mai este necesara alta legalizare; traducerile la consulat se vor efectua contra cost, separat de taxa incasata pentru oficierea casatoriei.

4) Atat in momentul oficierii casatoriei, cat si in cel al depunerii dosarului de casatorie, cetateanul strain va trebui, obligatoriu, sa fie insotit de un traducator autorizat.

Pentru informatii suplimentare actualizate, administratorul site-ului cupidon.ro va sugereaza sa va adresati personal serviciului de stare civila, la primaria locala sau la consulatul roman, daca va aflati in strinatate. Nu garantam corectitudinea informatiilor. In baza legilor noi, lista actelor necesare la casatoria civila poate fi modificata.