Inscrierea casatoriei civile in strainatate si obtinerea certificatului de casatorie romanesc

Ambasadele si consulatele Romaniei in strainatate pot oficia incheierea casatoriei dintre doi cetateni romani  (barbat si femeie) sau dintre un cetatean roman si un cetatean strain, daca legislatia statului respectiv nu interzice acest lucru. Sunt totusi putine tari care nu recunosc casatoriile incheiate la ambasadele sau consulatele straine si care interzic astfel de formalitati.

Casatoria civila sau religioasa incheiata la o ambasada sau consulat roman este supusa conditiilor de forma si fond prevazute de legea romana, daca legea statului respectiv nu prevede altfel.

Conditiile prevazute de legea romana pentru incheierea casatoriei sunt urmatoarele:

Femeile sau barbatii care se casatoresc trebuie sa fi implinit varsta legala pentru casatorie (18 ani barbatii si 16 ani femeile); indeplinirea acestei conditii se dovedeste cu acte / documentele de identitate valabile (pasaport, buletin de identitate) si cu actele de stare civila (certificat de nastere)

Femeile sau barbatii care se casatoresc trebuie sa nu fie casatorite la data incheierii casatoriei. indeplinirea acestei conditii se dovedeste prin declaratiile personale ale viitorilor soti, prin care acestia certifica pe proprie raspundere faptul ca nu sunt casatoriti la data incheierii casatoriei sau, in cazul persoanelor care au fost casatorite anterior, prin prezentarea unuia dintre acte / documentele urmatoare, in functie de caz: hotararea de divort prin care este desfacuta casatoria anterioara; hotararea judecatoreasca de anulare a casatoriei anterioare; certificatul de deces al sotului, impreuna cu certificatul de casatorie anterior; certificatul de nastere cu mentiunea desfacerii casatoriei anterioare, inscrisa de autoritatile de evidenta a persoanei din Romania

Femeile sau barbatii care se casatoresc trebuie sa nu fi inregistrat deja casatoria la alta ambasada, consulat sau autoritate romana; indeplinirea acestei conditii de dovedeste prin completarea unei declaratii pe proprie raspundere

Femeile sau barbatii care se casatoresc trebuie sa fie apte medical pentru incheierea casatoriei; indeplinirea acestei conditii se dovedeste prin prezentarea unui certificat medical din care sa rezulte ca fiecare dintre viitorii soti este apt pentru a incheia casatoria (certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii)

Oficierea casatoriei civile se poate face numai dupa trecerea unui termen de 10 zile de la data inscrierii cererii la ambasada sau consulatul roman.

# In cazul in care unul dintre viitorii soti este cetatean strain, acesta va trebui sa prezinte, in vederea inregistrarii cererii de incheiere a casatoriei, urmatoarele acte / documente: un act de identitate valabil, carte de identitate sau pasaport;
# certificatul de nastere;
# un certificat de celibat (care confirma faptul ca persoana nu este deja casatorita) emis de autoritatile statului de cetatenie sau de ambasada sau consulatul statului de cetatenie;
# un certificat de cutuma (care prezinta conditiile de forma si fond pentru inchierea casatoriei prevazute de legislatia statului de cetatenie) emis de autoritatile statului de cetatenie sau de ambasada sau consulatul statului de cetatenie.

Dupa oficierea casatoriei civile, ambasada sau consulatul roman elibereaza sotilor certificatul de casatorie romanesc, pe baza semnaturii ambilor soti si a martorilor in registrele de stare civila.

Documentele depuse in vederea incheierii casatoriei, care sunt emise de autoritati straine, vor trebui traduse in limba romana si certificate de ambasada sau consulatul roman.

Eliberarea certificatului de casatorie, legalizarea copiilor de pe acte / documente si a traducerilor actelor necesare sunt supuse taxelor consulare, care se platesc de solicitanti la ambasada sau consulatul competent.

Ambasadele si consulatele Romaniei sunt in masura sa ofere informatii suplimentare, in functie de practica locala. Mai multe informatii gasiti pe mae.ro