Şi-am să te iubesc…
Gene lungi, uşor întoarse –
Doamne, cât sunt de frumoase!
Umbră fac la ochii-ţi verzi –

În lumina lor te pierzi…
Gura mică – foc şi pară,
Un nasuc de căprioară
Şi-n obraz, de sub cosiţă,
Se iveşte o gropiţă.

Când tu râzi – lumină-mi pare
Şi de plângi – e jale mare!
Hai, zâmbeşte-mi mică hoaţă
Şi-am să te iubesc o viaţă!