Acest document respectă întocmai dispoziţiile legale care guvernează acest domeniu: Legea nr.677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, respectiv Legea privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private in sectorul comunicaţiilor electronice numărul 506/2004, precum şi actele normative care conţin prevederi incidente.

I. Principii generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal
1. Operatorul

1.1 Operatorul datelor este www.cupidon.ro (operator). Regulamentul de mai jos este în conformitate cu legislaţia în română şi cu normele europene în vigoare şi îşi asuma răspunderea pentru respectarea acestuia. Utilizatorii vor fi anunţaţi cu privire la aceste eventuale modificări şi acestea vor produce efecte doar în urma acceptării lor. Constituie acceptare utilizarea în continuare a serviciilor în urma primirii notificării de modificare a principiilor de prelucrarea datelor cu caracter personal.

2. Măsuri de securitate privind prelucrarea datelor

2.1 www.cupidon.ro va lua toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea datelor personale ale utilizatorilor.

2.2 Operatorul se obliga să asigure confidentialitatea datelor utilizatorului şi să nu le divulge terţelor persoane. Pentru datele personale făcute publice în locuri accesibile tuturor (ex: forum) www.cupidon.ro nu îşi asumă răspunderea. Utilizatorul se obliga sa nu abuzeze de datele altor utilizatori pe care le deţine şi să nu le divulge terţelor utilzatori decât în condiţiile prezentului regulament.

2.3 Operatorul vă putea pune la dispoziţia autorităţilor datele solicitate de acestea dacă legislaţia în vigoare impune o asemenea obligaţie. În aceste cazuri transmiterea datelor se va face numai în măsura în care sunt necesare în cauza respectivă.

II. Datele prelucrate pe parcursul vizitării
1. Vizitarea

1.1 Unele date ale vizitatorilor www.cupidon.ro sunt stocate în mod automat. Acestea sunt: adresa IP a vizitatorului, tipul navigatorului, rezoluţia monitorului şi tipul sistemului de operare. Stocarea acestor date se face doar pentru statistică şi pentru a îmbunătăţi impresia vizitatorului (de ex: vizionarea paginii este optimizată acum pe o rezolutie de 1024 pixeli, dar in cazul în care majoritatea utilizatorilor ar utiliza portalul intr-o altă rezoluţie, programul poate fi modificat pentru o navigare mai uşoară). Aceste date nu sunt conexate cu alte date personale de către www.cupidon.ro .

1.2 Statistică vizitatorilor paginii este realizată de Google Analytics.

1.3 Stocarea datelor statistice detaliate se face pentru o perioada de 6 zile, după care acestea sunt prelucrate în urma căreia datele de identificare ale vizitatorilor sunt şterse, fiind astfel imposibilă asocierea datelor prelucrate cu o persoană identificată sau indentificabilă.

1.4 Unele servicii www.cupidon.ro aşează cookie-uri pe calculatorul vizitatorului, al căror scop este identificarea utilizatorului, pentru inleşnirea vizitelor ulterioare. Utilizatorul poate să urmărească sau chiar să interzică accesul acestor cookie-uri, cu ajutorul navigatorului folosit. Interzicerea cookie-urilor poate duce însă la reducerea calităţii utilizării. Pentru neplăcerile sau eventualele daune datorate acestui fapt, www.cupidon.ro nu îşi asumă nici un fel de responsabilitate. Operatorul se obligă să nu efectueze nici o colectare de date prin intermediul cookie-urilor aşezate.

2. Înregistrarea

2.1 Utilizarea serviciilor www.cupidon.ro este conditionată de înregistrare, care necesită comunicarea obligatorie şi voluntară a următoarelor date personale: nume utilizator, parolă, adresa de e-mail valabilă, numar de telefon, poze, data de nastere, orasul si tara de domiciliu. Neîndeplinirea acestor condiţii poate duce la eşuarea înregistrării sau la stergerea profilului. Nu afisam public adresa de mail si nici numarul de telefon.

2.2 Înregistrarea datelor personale se face prin intermediul formularului de înregistrare ca utilizator. Aceste date sunt împărţite în 3 categorii: publice (vizibile oricarui vizitator înregistrat sau neînregistrat), vizibile doar prietenilor (a se vedea mai jos) utilizatorului www.cupidon.ro , ascunse (invizibile pentru orice tip de vizitator).

2.3 Utilizatorul îşi asumă răspunderea pentru răspunderea datelor comunicate.

2.4 Datele de înregistrare pot fi modificate oricând de către utilizator, pe formularul propriu. Utilizatorul îşi asumă răspunderea actualizării permanente a datelor, dacă aceasta se impune.

2.5 În cazul în care datele comunicate nu sunt reale, pot aduce atingere drepturilor altora sau au caracter de spam, www.cupidon.ro îşi rezervă dreptul de a şterge unilateral aceste persoane din rândul utilizatorilor şi să le impiedice înregistrarea ulterioară.

2.6 Datele personale communicate cu ocazia înregistrării sunt păstrate de operator până la ştergerea contului personal al utilizatorului. Utilizatorii pot ei înşişi să şteargă înregistrarea la meniul `Profil`. În momentul ştergerii iniţiate de utilizator sunt şterse automat datele necesare pentru autetificare şi accesul pe www.cupidon.ro , dar, din motive tehnice, nu sunt şterse automat următoarele date: părerile exprimate pe forum, mesageria internă, postările pe bloguri, pozele încărcate, cluburile şi evenimentele proprii. Ştergerea acestor date se va realiza intr-un termen care nu va putea depăşi 30 de zile calendaristice. În cazul în care un utilizator nu accesează sistemul timp de 3 ani, nici după înştiinţări prealabile, înregistrarea sa este considerată nulă şi datele sale sunt şterse de către operator.

III. Priciipile privind prelucrarea datelor pe parcursul utilizării serviciilor www.cupidon.ro
1. Reţea de prieteni - socializare

1.1 Serviciul de bază al portalului de comunitate www.cupidon.ro îl constituie crearea de legături virtuale între oameni, în continuare reţea de prieteni.

1.2 Crearea prieteniilor virtuale se realizează în două modalităţi.

1.4 Se pot lega prietenii şi între doi utilizatori înregistraţi deja. Acest proces începe cu desemnarea ca prieten, statut pe care cel desemnat poate să îl accepte sau să îl respingă. În cazul acceptării cei doi utilizatori vor deveni prieteni. În cazul respingerii, cel care l-a desemnat poate reitera desemnarea. Ruperea relaţiei de prietenie se poate face de oricare dintre părţi în mod unilateral.

1.5 Prietenii utilizatorilor formează o reţea pentru că fiecare este prietenul cuiva. Utilizatorii au posibilitatea să vadă lista de prieteni a utilizatorilor, de asemenea pot să vadă acele date ale prietenilor care au fost făcute vizibile celor care au statutul de prieten.

1.6 În timpul utilizării următoarele date vor fi in permanenţă vizibile celorlalţi utilizatori: nick-ul, numele şi prenumele, adresa (ţară, oraş).

2. Pozele utilizatorilor

2.1 www.cupidon.ro dă posibilitatea utilizatorilor să încarce imagini. Acestea sunt împărţite în două categorii: poze de buletin şi alte imagini.

2.2 Ca poză de buletin, utilizatorii, pot încărca doar poze proprii.

2.3 La alte imagini pot fi încărcate orice fel de imagini în limita spaţiului disponibil.

2.4 Orice imagine încărcată va deveni publică si vizibilă tuturor.

2.5 In privinta veridicităţii imaginilor încărcate şi a drepturilor de autor întreţinătorul nu îşi asumă nici o responsabilitate, dar îşi rezervă dreptul de a şterge imaginile care aduc atingere drepturilor de autor sau drepturilor altora. În cazul unui abuz grav, ştergerea imaginilor atrage după sine şi suspendarea sau chiar ştergerea contului utilizatorului respectiv.
3. Profil

3.1 Orice utilizator are un profil propriu, unde sunt afişate datele cerute la înregistrare (în funcţie de drepturile de afişare a datelor), precum şi imaginile încărcate de el.

3.2 Utilizatorilor au posibilitatea să-şi personalizeze profilul, prin alegerea paletei de culori afişate, precum şi posibilitatea de a încărca ca background imagini aflate pe alte adrese web. Pentru imaginile incărcate de utilizator, www.cupidon.ro nu îşi asumă răspunderea. În cazul în care aceste imagini lezează principiile mai sus amintite, ele vor fi îndepărtate.
4. Blog

4.1 Orice utilizator poate să-şi realizeze blog-ul propriu in cadrul www.cupidon.ro . Orice blog poate să aibă un singur autor, şi anume proprietarul blog-ului. Răspunderea pentru conţinutul blog-ului revine in mod exclusiv propietarului. Citirea blog-urilor nu este legată de înregistrare, astfel ca ele pot fi citite de oricine si accesate direct pe baza adresei specifice blog-ului. Pot fi făcute comentarii la postările de pe blog, doar de către utilzatorii înregistraţi şi logaţi.

5. Forum

5.1 www.cupidon.ro dă posibilitatea utilizatorilor să dezbată anumite subiecte în cadrul forumului. Există posibilitatea de a initia subiecte pe categorii. După iniţierea subiectului orice utilizator înregistrat poate să-şi exprime părerea. Utilizatorii îşi asumă răspunderea ca nu vor face comentarii sau nu vor încărca imagini care lezează drepturile de autor sau drepturile omului.

6. Anunturi

6.1 Utilizatorii au posibilitatea să posteze anunţuri prin intermediul cărora pot vinde sau cumpăra obiecte personale. Privitor la conţinutul, veridicitatea, sau daunele de orice fel rezultate in urma acestor anunţuri, operatorul nu îşi asumă nici un fel de răspundere. Operatorul nu va lua poziţie în conflictele ivite din anunţuri.

7. Cluburi

7.1 Utilizatorii pot înfiinţa aşa numite cluburi, să adere la ele sau să le părăsească. Cluburile pot fi: publice (sunt vizibile tuturor şi aderarea la ele nu este legată de nici o condiţie), private (vizibile tuturor dar aderarea este influenţată de către proprietarul clubului), ascunse (vizibile doar membrilor şi la care aderarea este posibilă doar pe bază de invitaţie). Proprietarul clubului, în cazul în care aderarea se face pe bază de invitaţie sau în funcţie de preferinţele lui, nu va discrimina membrii în funcţie de sex, varsta, rasă, culoare, limbă sau apartenenţă religioasă.

7.2 Printre serviciile cluburilor se numără postarea de informatii privind clubul, iniţierea şi dezbaterea subiectelor legate de club. Acestea sunt supuse reglementarilor specificat la forumul public.

7.3 Proprietarii (şi în unele cazuri membrii) au posibilitatea să creeze albume ale clubului. În cadrul unui club pot fi create x albume în care pot fi încărcate y imagini. Imaginile încărcate în albume care aduc atingere drepturilor de autor sau drepturilor altora vor fi şterse fără înşiinţare de către operator.
8. Avizier

8.1 Pe avizierul www.cupidon.ro utilizatorii pot posta un număr nelimitat de mesaje. Aceste mesaje sunt vizibile doar prietenilor autorului mesajului. Aceste mesaje rămân vizibile timp de două zile, după care ele sunt şterse automat si definitiv din sistem.
9. Mesaje

9.1 Utilizatorii înregistraţi beneficiaza de un sistem de mesagerie interna. Aceasta înseamnă că orice utilizator poate să trimită mesaj privat prietenilor săi. Aceste mesaje pot fi citite doar de destinatar şi se păstrează în sistem până la ştergerea lor din căsuţa poştală a fiecăruia. Odată efectuată operaţiunea de ştergere a mesajelor, se şterg definitiv şi irevocabil din sistem.
10. Evenimente

10.1 La dispoziţia utilizatorilor stă şi un organizator de evenimente. Cu ajutorul acestuia, utilizatorii pot să organizeze orice fel de eveniment fie el serbarea zilei onomastice, zi de naştere sau chiar reuniune de 10 ani, etc. Aceste evenimente pot fi publice (vizibile tuturor) sau private (vizibile doar celor invitaţi). Cei care au iniţiat evenimentul invită orice utilizator www.cupidon.ro , fie el prieten sau nu, sau pot chiar să trimită invitaţii şi la adrese de e-mail externe, aceste persoane putând să afle detalii despre eveniment doar dacă se înregistrează pe www.cupidon.ro . Aceste invitaţii sunt păstrate în sistem până la ştergerea evenimentului. Ştergerea evenimentului poate fi făcută de către iniţiatorul lui sau de către operator. Dacă evenimentul este public, orice utilizator poate să vadă lista celor care şi-au anunţat prezenţa şi poate să se înscrie ca participant.
11. Căutare

11.1 Serviciul căutare permite navigare printre utilizatorii www.cupidon.ro . Există duoă moduri de căutare: una simplă şi una avansată.

11.2 Prin intermediul căutarii simple există posibilitatea căutării parţiale a numelor, prenumelor şi a nick-urilor. Căutările pot fi efectuate numai cu privire la adrese de e-mail complete.

11.3 Faţă de căutarea simplă, in cazul căutării avansate baza de date poate fi restrânsa la următoarele criterii: vârsta, sexul, adresa (ţară, oraş), limba maternă, alte limbi vorbite, studii, stare civila.

11.4 În listele de rezultate vor apărea poza de avatar, numele, prenumele, nick-ul şi adresa utilizatorilor. Din rezultatele căutării se poate initia vizitarea profilelor vizitatorilor.

11.5 Utilizatorii pot cere două feluri de înştiinţări: prin e-mail sau prin mesagerie internă. Utilizatorul poate stabili tipul mesajelor pe care doreşte să le primească, cu excepţia mesajelor de sistem, care asigură informarea utilizatorilor.

11.6 Operatorul trimite e-mailuri direct marketing numai utilizatorilor care au subscris. Utilizatorii pot renunţa oricând la acest serviciu. Obligaţia de nedivulgare a adresei de e-mail a utilizatorilor este respectată cu stricteţe şi în cazul marketingului direct.

Pentru orice nelamurire, sugestie sau problema, ne puteti contacta prin formularul de contact prezent pe site-ul www.cupidon.ro